Cene

1. Nabavka materijala i montaža ravnog spuštenog plafona

od GIPS KARTON ploča na metalnu podkonstrukciju

sa bandažiranjem spojeva                                                             m2 = 12,00 eur

2. Montaža spuštenog plafona na konstrukciju u oba pravca        m2 = 14,00 eur

3. Montaža zidne obloge od GIPS KARTON ploča na lepak             m2 =  8,50 eur

4. Montaža pregradnog zida od GIPS KARTON ploča na

metalnu konstrukciju sa po jednim slojem oloča                          m2 = 15,00 eur

5. Montaža pregradnog zida dvoslojno                                           m2 = 20,50 eur

6. Montaža obloge na zid na metalnu podkonstrukciju                   m2 = 12,00 eur

7. Oblaganje potkrovlja na metalnu podkonstrukciju i

postavljanje  10 cm mineralne vune.                                                m2 = 15,00 eur

Napomena:  U pregradne zidove i obloge se dodatno stavlja termo ili

zvučna izolacija u vidu mineralne vune, stiropora, azmafona…

8.Promena pravca na spuštenom plafonu u vidu kaskade

do 40 cm.                                                                                            m1 = 6,00 eur

9.Oblaganje vertikalnih i horizontalnih cevi.                                      m1 = 9,oo – 12,00 eur

10. Obrada špaletni oko prozora sa postavljanjem alu lajsni         m1 = 6,00 – 10,00 eur

11.Livenje i montaža profilisanih gipsanih lajsni,modela po

Vašoj želji se obračunava u odnosu na njenu veličinu.

Lajsne do 8 cm razvijene širine                                                         m1 = 4,00 – 6,00 eur

Lajsne  do 20 cm razvijene širine                                                     m1 = 6,00 – 12,00 eur

Da bi se informisali u vezi cena  modela budite slobodni i kontaktirajte nas:

 U cene su uračunati montaža i materijal.

Tel: 064/147-77-46

Email: radionica@gipsarski-radovi.com